Villkor och infrmation

För uthyrningar och tillhörande tjänster

Betalning av produkten sker i sin helhet eller delvis beroende på vilken produkt det gäller. Betalningen sker på förhand och tas emot över telefon eller skickas som en länk per e-post eller SMS. Giltiga betalningsmedel är Visa, Visa Electron, Mastercard och Maestro. Om kortet är ett kombinationskort kan man välja debit eller credit.

Vid betalning av säkerhet för hyresobjektet, s.k. pant, reserveras pantsumman på kortet tills uthyraren bedömt att hyresobjektet har återlämnats i vederbörligt skick i enlighet med hyresvillkoren. Om hyresobjektet eller tillhörande utrustning enligt uthyrarens bedömning inte återlämnas enligt hyresvillkoren och i vederbörligt skick så debiteras kunden för detta. Den reserverade summan ändras till det belopp som produkten kostar.

Betalningarna sker via en säkrad förbindelse (SSL kryptering) och betalningsförmedlare är PayEx.

För betalningar på utlämningsstället eller på plats hos kund så kan även betalningar av tjänster och hyresobjekt ske med betalterminal och giltigt betalningsmedel är Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, Amercian Express, JCB och Diners Club. Om kortet ett kombinationskort kan man välja debit eller credit. Betalningsförmedlare är Izettle.

Vissa tjänster och produkter kan betalas mot faktura eller som kontantbetalning eller med kontanter.

Vilket betalningsmedel som används för en viss produkt eller tjänst är något uthyrare och kund bestämmer vid tidpunkten för reservation eller utlämning av hyresobjekt.

Dessa betalningsvillkor gäller från och med 05/2016 och är i kraft tills vidare.